Dear myself

Chiếc đầu sẽ giữ thăng bằng cho cậu để đi đỡ chập choạng; nhưng cậu à, dù ngay cả chập choạng đi chăng nữa, bước hụt đi chăng nữa, ngã lăn kèo đi chăng nữa, mặt đất sẽ đỡ cậu lên, nước sẽ trao cậu sự mềm mại và không khí sẽ đưa cậu sự sống để đi tiếp.