Tác giả

Lơ Mơ có tâm hồn mơ mộng với mong muốn gia tăng hình khối "cơ bắp" thông qua việc khai phá nghệ thuật và học hỏi mọi thứ trên đời, khát khao chạm đến con người chân thật nhất bên trong mình.

&

Lâu Bâu cao lớn, tóc mọc ít tổ chức, luôn tìm kiếm những điều "vô hình" trong cuộc sống, và khát khao được về ngôi nhà của chính mình.

Let’s hang out:

Vì thế Lơ Mơ, Lâu Bâu rủ nhau đi khắp đó đây mong mỏi đưa con người chân thật nhất của mình về nhà. Hy vọng đây không chỉ là một nơi chia sẻ hành trình của bọn mình, mà còn tạo dựng một trạm nghỉ ngơi cho những ai cần tiếp sức trên con đường…