Ai đó có nhớ tôi?

Tôi biết em hơn hai năm. Từ lạ lạ đến thân thân. Rồi yêu thương quyến luyến. Mến nhiều đến mức không chịu nổi nhau. Cuối cùng cũng xa cách. Một chặng đường dài mà ngắn. Nhưng dù có ít lời với nhau đến mấy, tôi luôn cảm nhận được tình cảm em dành cho mình. Đôi khi nó hồn nhiên đến mức ấm ức. Phải chi..

Nếu em là một nhà thơ….(A poem if you’re missing someone)

Nếu em là một nhà thơ… Nếu em là một nhà thơ, em sẽ bắt lấy hình hài những vần điệu có sẵn trong không trung, đan nó bằng tiếng nói âm trầm của người tình và đệm thành những lời văn khít trong áo. Nếu em là một nhà thơ, em sẽ lấy làn […]

Dear myself

Chiếc đầu sẽ giữ thăng bằng cho cậu để đi đỡ chập choạng; nhưng cậu à, dù ngay cả chập choạng đi chăng nữa, bước hụt đi chăng nữa, ngã lăn kèo đi chăng nữa, mặt đất sẽ đỡ cậu lên, nước sẽ trao cậu sự mềm mại và không khí sẽ đưa cậu sự sống để đi tiếp.